Κάλεσμα σε ανοιχτή συνέλευση εν’ όψει της Γενικής Απεργίας της 12ης Νοέμβρη: Πέμπτη 29 Οκτώβρη στις 20:00 στο Πολυτεχνείο

11-5-2011-ÁÈÇÍÁ-ÐÅÄÉÏÍ ÁÑÅÙÓ-Ìå 24ùñç ðáíåëëáäéêÞ áðåñãßá áðáíôïýí ïé äýï êïñõöáßåò óõíäéêáëéóôéêÝò ïñãáíþóåéò ÃÓÅÅ êáé ç ÁÄÅÄÕ, êáëþíôáò óå «ìáæéêÞ êáé áãùíéóôéêÞ óõììåôï÷Þ ãéá ôçí áðüêñïõóç ôùí íÝùí áíôåñãáôéêþí êáé áíôéêïéíùíéêþí ìÝôñùí ðïõ åðéâÜëëïõí ôñüéêá êáé êõâÝñíçóç». (EUROKINISSI-ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Κάλεσμα σε ανοιχτή συνέλευση εν’ όψει

της Γενικής Απεργίας της 12ης Νοέμβρη

Σύντροφοι, Συντρόφισσες

Το επόμενο διάστημα η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ θα καταθέσει προς ψήφιση στη Βουλή το δεύτερο πακέτο αντιλαϊκών μέτρων, μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου, με στόχο την εκταμίευση των πρώτων 2δις για την έναρξη της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Μέτρα επαχθή που θα περιλαμβάνουν μείωση των συντάξεων, αύξηση του συνταξιοδοτικού ορίου ηλικίας, κατάργηση του ΕΚΑΣ, ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων με προοπτική ενιαίας εθνικής σύνταξης, κατάργηση του επικουρικού ταμείου με εφαρμογή ρήτρας μηδενικού ελλείμματος,νομιμοποίηση της κατάσχεσης της πρώτης κατοικίας κ.ά.

Η ΓΣΕΕ έχει κηρύξει 24ωρη γενική απεργία – με πιο πιθανή ημερομηνία τις 12 Νοεμβρίου – ενώ καλεί και σε συλλαλητήριο την ημέρα κατάθεσης των προαπαιτούμενων στη Βουλή. Παρά τον προδοτικό ρόλο της ΓΣΕΕ (με πιο πρόσφατο παράδειγμα τη στήριξη της πρότασης Γιούνκερ στο δημοψήφισμα της 5 Ιούλη)  και την κήρυξη μιας απεργίας χωρίς προοπτική κλιμάκωσης κρίνουμε τη συγκεκριμένη ημερομηνία κομβική καθώς είναι η πρώτη γενική απεργία μετά την ψήφιση του τρίτου μνημονίου. Μια ημερομηνία που πρέπει να αποτελέσει σημείο επανασυσπείρωσης και δυναμικής παρουσίας στο δρόμο τόσο του κόσμου του αγώνα όσο και ευρύτερων προλεταριακών κομματιών.

Αναγνωρίζοντας ότι ενώ η κρίση βαθαίνει, το αστικό μπλοκ δεν είναι τόσο αρραγές και ενιαίο όσο φαίνεται με την πρώτη ματιά. Στο εσωτερικό του κυριαρχούν οξυμένες όλες οι αντιθέσεις του καπιταλισμού. Προκειμένου να επιβιώσει και να ισχυροποιηθεί παίρνει όλο πιο σκληρά και αντιλαϊκά μέτρα, ειδικά στο βαθμό που δεν συναντά αντιστάσεις. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να μετατρέπουμε την κάθε διαδήλωση, την κάθε απεργία, σε όπλο για την ταξική και προλεταριακή αντεπίθεση. Διότι σήμερα, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να αντικρούσουμε μαζικά και δυναμικά τα νέα μνημόνια, την εντεινόμενη κοινωνική λεηλασία και την εξαθλίωση της ζωής μας. Σήμερα πρέπει να δημιουργήσουμε εκείνο το επαναστατικό και λαϊκό κίνημα, το οποίο θα είναι ικανό να αντεπεξέλθει στις ανάγκες των καιρών μας. Ένα κίνημα ικανό να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ανατροπή.

Κρίνουμε πως σαν επαναστατικό κίνημα πρέπει να έχουμε συγκροτημένο και μαζικό μπλοκ στις διαδηλώσεις αυτές. Ένα μπλοκ με αντιμνημονιακό/ αντικυβερνητικό/ αντιΕΕ χαρακτήρα, εκείνες δηλαδή τις αιχμές και τους στόχους που συμπυκνώνουν, επικαιροποιούν και εδαφικοποιούν τη σύγκρουση με το κεφάλαιο και το κράτος.

Δεν υπάρχουν περιθώρια για αναβολές και ανακωχές. Ο πόλεμος μαίνεται. Και μαίνεται πιο άγρια από ποτέ. Όλοι στους δρόμους!

Ανοιχτή Συνέλευση την Πέμπτη 29 Οκτώβρη

στις 20:00 στο Πολυτεχνείο

Συνέλευση αναρχικών-κομμουνιστών για την ταξική αντεπίθεση ενάντια στην ΕΕ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *